Zmena rozsahu zárubne

Zmena rozsahu zárubne

Nastaviteľné zárubne INVADO umožňujú nastaviť rozsah pokrytia steny.
Príklad: Štandardný rozsah na zárubni je od 75 mm do 94 mm.
Pomocou uhlovej lišty s perom dlhším o 20 mm (k dispozícii samostatne) je možné šírku zárubne zväčšiť na rozsah od 95 do 114 mm. Na potreby montáže na užšiu stenu možno rozsah zárubne znížiť o 15 mm odrezaním častí pera a zárubne v miestach určených na tento účel, ktoré sú označené miernym frézovaním na vnútornej strane.