Montáž nastaviteľnej zárubne

Montáž nastaviteľnej zárubne

Nastaviteľné rámy sú jedným z typov rámov dverí.
Je to skvelá voľba, keď má miestnosť neobvyklú hrúbku steny alebo ak nie sú steny úplne vyrovnané.
Tento model dverného rámu umožní jej prispôsobiť každej veľkosti.